| Bước 1

Đơn đăng ký Chương trình Trả góp lãi suất thấp Thẻ Tín Dụng HSBC

Danh xưng
16 chữ số in trên thẻ
từ 5 triệu đồng trở lên

Thỏa thuận

Tôi xác nhận đã đọc kỹ và đồng ý với các Điều Khoản và Điều Kiện đường dẫn liên kết sẽ mở ra cửa sổ mới của chương trình Chương trình Trả góp lãi suất thấp Thẻ Tín Dụng HSBC

| Bước 2

Đơn đăng ký Chương trình Trả góp lãi suất thấp Thẻ Tín Dụng HSBC

Vui lòng xác nhận và nhấn nút gửi thông tin.

Danh xưng

{{title}}

Họ

{{firstName}}

Tên

{{lastName}}

Số CMND (Hộ chiếu)

{{idNumber}}

Số điện thoại

{{phoneNumber}}

Email

{{email}}

Số Thẻ Tín Dụng HSBC

{{cardNumber}}

Số tiền giao dịch chuyển đổi trả góp bằng số

{{amount}}

Thời hạn trả góp (tháng)

{{tenure}}

| Bước 3

Đơn đăng ký Chương trình Trả góp lãi suất thấp Thẻ Tín Dụng HSBC

Cảm ơn Quý khách đã đăng ký tham gia Chương trình Trả góp lãi suất thấp Thẻ Tín Dụng HSBC.
Trong vòng hai (02) ngày làm việc tiếp theo, yêu cầu của Quý khách sẽ được thực hiện và cập nhật vào tài khoản thẻ tín dụng.
Nếu Quý khách cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng số (84-28) 37 247 247 (miền Nam) hoặc (84-24) 62 707 707 (miền Bắc) từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối để được hỗ trợ.

Dịch vụ bị lỗi, vui lòng thử lại sau.