| Bước 1

Liên hệ với HSBC

Vui lòng tắt chế độ gõ tiếng việt của Quý khách và điền thông tin. Chúng tôi sẽ liên lạc với Quý khách trong vòng 2 ngày làm việc tiếp theo để thảo luận thêm. Nếu Quý khách cần hỗ trợ ngay, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gọi điện thoại trực tiếp đến Trung Tâm Dịch vụ Khách Hàng đường dẫn liên kết sẽ mở ra cửa sổ mới hoặc đến trực tiếp Chi nhánh/ Phòng Giao dịch HSBC Việt Nam đường dẫn liên kết sẽ mở ra cửa sổ mới gần nhất.

Lưu ý:
Nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho Quý khách, các thông tin cung cấp bên dưới sẽ được mã hóa, đồng thời, Quý khách vui lòng không điền số tài khoản, số thẻ tín dụng hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin bảo mật hoặc yêu cầu chỉ thị giao dịch nào trong phần “Nội dung”. Trước khi liên hệ với Ngân hàng, Quý khách vui lòng đọc kĩ các điều khoản về An toàn và Bảo mật đường dẫn liên kết sẽ mở ra cửa sổ mới.

Danh xưng
Quý khách có đang là khách hàng của HSBC
| Bước 2

Liên hệ với HSBC

Vui lòng xác nhận và nhấn nút gửi thông tin.

Danh xưng

{{title}}

Họ

{{firstName}}

Tên

{{lastName}}

Thành phố

{{city}}

Số CMND/Hộ chiếu

{{idNumber}}

Điện thoại

{{phoneNumber}}

Email

{{email}}

Quý khách có đang là khách hàng của HSBC

{{existingCustomer}}

Thời gian thích hợp để Ngân hàng liên hệ

{{contactTime}}

Lựa chọn sản phẩm/dịch vụ Quý khách muốn liên hệ

{{department}}

Nội dung

{{comment}}

| Bước 3

Liên hệ với HSBC

Cám ơn Quý khách đã gửi thông tin liên lạc với HSBC. Thông tin của Quý khách đã được gửi đi, Ngân hàng sẽ liên hệ với Quý khách trong vòng 2 ngày làm việc tiếp theo.

 

Nếu Quý khách cần hỗ trợ ngay, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gọi điện thoại đến Trung Tâm Dịch vụ Khách Hàng đường dẫn liên kết sẽ mở ra cửa sổ mới hoặc đến trực tiếp Chi nhánh/ Phòng Giao dịch HSBC Việt Nam đường dẫn liên kết sẽ mở ra cửa sổ mới gần nhất.

Xin lỗi Quý khách, dịch vụ hiện tại bị lỗi. Vui lòng thử lại sau.