| Bước 1

LỜI KHEN NGỢI

Chúng tôi luôn nỗ lực để phục vụ tất cả khách hàng một cách tốt nhất và với phong cách chuyên nghiệp nhất. Nếu Quý khách cảm thấy hài lòng sau khi làm việc với chúng tôi hoặc đơn giản là có những trải nghiệm tuyệt vời, chúng tôi rất mong được ghi nhận những chia sẻ của Quý khách. Đây là động lực để chúng tôi luôn phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.

Chúng tôi sẽ không phản hồi trực tiếp cho tất cả những khen ngợi này. Nếu Quý khách muốn nhận được phản hồi từ Ngân Hàng hoặc muốn gửi khiếu nại/ đóng góp ý kiến, vui lòng liên hệ đường dẫn liên kết sẽ mở ra cửa sổ mới với Ngân Hàng thông qua những cách thức khác để nhận được phản hồi và hỗ trợ kịp thời.

Danh xưng
Quý khách có đang là khách hàng của HSBC

Những khen ngợi cùng với tên của Quý khách, có thể được đăng tải trên trang web của chúng tôi. Nhằm đảm bảo tính bảo mật, chúng tôi có thể ẩn thông tin liên quan đến tài khoản được nhắc đến trong phần chia sẻ của Quý khách. Chúng tôi sẽ không thể hiện tên của Quý khách trong nội dung khen ngợi đăng tải ở trang web Ngân Hàng nếu Quý khách có yêu cầu.

Trong một số trường hợp đặc biệt, chúng tôi có thể sẽ liên lạc với Quý khách để biết thêm thông tin. Bằng việc gửi những khen ngợi, Quý khách đồng ý cho phép Ngân hàng được toàn quyền sử dụng những thông tin này trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, bao gồm nhưng không giới hạn việc đăng tải trên trang chủ của Ngân hàng.

| Bước 2

LỜI KHEN NGỢI

Vui lòng xác nhận và nhấn nút gửi thông tin.

Danh xưng

{{title}}

Họ

{{firstName}}

Tên

{{lastName}}

Thành phố

{{city}}

Số CMND/Hộ chiếu

{{idNumber}}

Điện thoại

{{phoneNumber}}

Email

{{email}}

Quý khách có đang là khách hàng của HSBC

{{existingCustomer}}

Chi nhánh/ Bộ phận của nhân viên Quý khách muốn khen ngợi

{{department}}

Nội dung

{{comment}}

| Bước 3

LỜI KHEN NGỢI

Cảm ơn Quý khách đã gửi đến chúng tôi lời khen ngợi. Đây là động lực để chúng tôi phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.

 

Nếu Quý khách muốn gửi khiếu nại hoặc đóng góp ý kiến, vui lòng liên hệ chúng tôi qua những cách thức khác để nhận được hỗ trợ từ Ngân Hàng.

Dịch vụ bị lỗi, vui lòng thử lại sau.